Στοιχεία

Ποσότητα

GTW100ZB

1

Μετασχηματιστής ρεύματος

1

Καλώδιο USB μόνο για φόρτιση

1

Οδηγίες εγκατάστασης

1