Τα τεχνικά δεδομένα για συγκεκριμένες εφαρμογές ισχύουν μόνο μαζί με τα προϊόντα Siemens που αναφέρονται στο Συνδυασμοί εξοπλισμού.

Όταν χρησιμοποιείται ο κόμβος δικτύου με συσκευές τρίτων, οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας. Σε αυτήν την περίπτωση, η Siemens δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε υπηρεσία και εγγύηση.

Ο μετασχηματιστής ρεύματος και το καλώδιο USB έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για το GTW100ZB. Η Siemens απορρίπτει όλες τις εγγυήσεις σε περίπτωση που οι συσκευές χρησιμοποιούνται με άλλα προϊόντα τρίτων.