Κατά την παραγγελία, αναφέρετε τον αριθμό προϊόντος, τον αριθμό αποθέματος και την περιγραφή.