Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για λειτουργία χωρίς συντήρηση.