Χαρακτηριστικά εισόδου

Ονομαστική τάση εισόδου

AC 100...240 V

Εύρος λειτουργίας

AC 90...264 V

Ονομαστική συχνότητα εισόδου

47…63 Hz

Ρεύμα εισόδου

Μέγ. 0,2 A σε είσοδο AC 100 V & μέγ. φορτίο

Κατανάλωση ρεύματος αναμονής

≤ 0,1 W σε είσοδο AC 230 V & χωρίς φορτίο

Χαρακτηριστικά εξόδου

Ονομαστική τάση εξόδου

5 V

Αντιπροσωπευτικό ρεύμα

1 A

Εύρος τάσης εξόδου

DC 4,9...5,4 V

Ενεργοποίηση χρόνου καθυστέρησης

Μέγ. χρόνος 3 δευτερόλεπτα σε AC 100 V & μέγ. φορτίο

Μήκος καλωδίου

Μήκος προκατασκευασμένου καλωδίου σύνδεσης

1,5 m