Για να δημιουργήσετε σύστημα Zigbee και να ελέγχετε τις συνδεδεμένες συσκευές Zigbee

  • Κόμβος δικτύου (hub) τροφοδοτούμενος με ρεύμα AC 230 V (με εξωτερικό μετασχηματιστή ισχύος SA68-050100V)
  • Ασύρματη επικοινωνία βασισμένη στο Zigbee 3.0
  • Υποστήριξη σύνδεσης Ethernet και WLAN
  • Γέφυρα μεταξύ δικτύων Internet και Zigbee
  • Εύκολη σύνδεση με εφαρμογή για κινητά «Connected Home» (με δυνατότητα λήψης από το Google Play™ ή το Apple App Store®)
  • Ένδειξη LED της κατάστασης τροφοδοσίας και σύνδεσης δικτύου