Επισκόπηση άδειας χρήσης λογισμικού

Αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούν λογισμικό ανοιχτού κώδικα (OSS). Όλα τα στοιχεία λογισμικού ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιούνται στο προϊόν (συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων και της άδειας χρήσης) είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://siemens.com/bt/download.

Αναγνωριστικό εγγράφου OSS

Συσκευή

A6V13038924

GTW100ZB