• Διαφορετικές συμπεριφορές LED για ένδειξη:
  • Κατάσταση σύνδεσης ρεύματος, σύνδεση Ethernet, σύνδεση WLAN και σύνδεση Zigbee
  • Επανεκκίνηση συσκευής
  • Επαναφορά συσκευής μέσω της εφαρμογής για κινητά
  • Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
 • Ρυθμίζεται εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για κινητά
 • Τηλεχειρισμός των συσκευών στο δίκτυο Zigbee χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για κινητά
 • Δυνατότητα επανεκκίνησης όταν διακόπτεται η λειτουργία του κόμβου δικτύου ή όταν εμφανίζονται άγνωστα σφάλματα
 • Δυνατότητα επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων με διαγραφή όλων των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων συσκευών και της λίστας συσκευών