• Μέρος του οικοσυστήματος Connected Home της Siemens
  • Χρησιμοποιείται με την εφαρμογή για κινητά για προσθήκη και έλεγχο RCR110.2ZB, SSA911.02ZB, RDZ100ZB, RDZ101ZB και άλλων συσκευών στο σύστημα
  • Τυπική εφαρμογή:
    • Διαμερίσματα πολυκατοικιών
    • Μονοκατοικίες