Συνθήκες περιβάλλοντος και ταξινόμηση προστασίας

Κλάση ασφαλείας

Μετασχηματιστής ρεύματος: Κλάση II

Κόμβος δικτύου Κλάση III

Βαθμός προστασίας του περιβλήματος σύμφωνα με το EN 60529

IP30 (εξαιρουμένου του μετασχηματιστή ρεύματος)

Ταξινόμηση

Λειτουργία συσκευών αυτόματου ελέγχου
Ύψος λειτουργίας
Βαθμός ρύπανσης
Κατηγορία υπέρτασης


< 3.000 m
2
II για τον μετασχηματιστή ρεύματος και I για τον διανομέα

Κλιματικές συνθήκες περιβάλλοντος

Μεταφορά (συσκευασία για μεταφορά) σύμφωνα με το EN 60721-3-2
Αποθήκευση σύμφωνα με το EN 60721-3-1

Λειτουργία σύμφωνα με το EN 60721-3-3

Μεταφορά/Αποθήκευση:
Θερμοκρασία -25...70 °C (-13... 158 °F)
Υγρασία αέρα 5...95 % σχ. υγρ. (χωρίς συμπύκνωση)

Λειτουργία:

Θερμοκρασία 0...50 °C (32... 122 °F)

Υγρασία αέρα 5...95% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

Μηχανικές ιδιότητες στις συνθήκες περιβάλλοντος

Μεταφορά σύμφωνα με το EN 60721-3-2

Λειτουργία σύμφωνα με το EN 60721-3-3

Κλάση 2Μ2

Κλάση 3Μ2

Πρότυπα, οδηγίες και εγκρίσεις

Συμμόρφωση Ε.Ε. (CE)

A5W00218222A*

UKCA

A5W00218223A*

Περιβαλλοντική συμβατότητα

Η περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος A5W00217286A* περιέχει δεδομένα σχετικά με το σχεδιασμό και τις αξιολογήσεις προϊόντων συμβατών με το περιβάλλον (συμμόρφωση με την οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών RoHS, σύνθεση υλικών, συσκευασία, περιβαλλοντικό όφελος, απόρριψη).

* Μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα από την ιστοσελίδα http://siemens.com/bt/download.

Γενικά

Κόμβος δικτύου με κουτί, έγγραφο χρήστη και παρελκόμενα

285 g

Κόμβος δικτύου με παρελκόμενα (μετασχηματιστής ρεύματος και καλώδιο USB)

223,5 g

Χρώμα περιβλήματος

Λευκό ιβουάρ