• Εκκινητής σύνδεσης δικτύου
 • Ρυθμιζόμενη λειτουργία μέσω εφαρμογής για κινητά «Connected Home» (με δυνατότητα λήψης από το Google Play™ ή το Apple App Store®) ως:
  • Αναμεταδότης δικτύου Zigbee
  • Μηχανισμός αποσύνδεσης αντλίας/λέβητα
  • Μηχανισμός αποσύνδεσης αντλίας/λέβητα και διακόπτης ζεστού νερού χρήσης
 • Μηχανισμός αποσύνδεσης λέβητα ή αντλίας με βάση τη ζήτηση θερμότητας από μεμονωμένα δωμάτια/ζώνες
 • Μονάδα εξόδου σε συνδυασμό με Ασύρματος Connected Home θερμοστάτης RDZ101ZB
 • Ανεξάρτητος διακόπτης ζεστού νερού χρήσης ελεγχόμενος μέσω εφαρμογής για κινητά
 • Χειροκίνητη παράκαμψη των εξόδων ρελέ
 • Υποστήριξη επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων
 • Ασύρματη επικοινωνία