Το RCR110.2ZB αποτελείται από δύο μέρη:

  • Πλαστικό περίβλημα υποδοχής των ηλεκτρονικών συστημάτων
  • Πλάκα συναρμολόγησης

Λειτουργία και ρυθμίσεις

Αριθ.

Περιγραφή

1

LED για ένδειξη κατάστασης λειτουργίας

2

Κουμπί για λειτουργία χρήστη