Το RCR110.2ZB αποτελείται από δύο μέρη:

  • Πλαστικό περίβλημα που διαθέτει τα ηλεκτρονικά μέρη
  • Βάση τοποθέτησης

Λειτουργία και ρυθμίσεις

Αρ.

Περιγραφή

1

LED για ένδειξη κατάστασης λειτουργίας

2

Πλήκτρο για λειτουργία χρήστη