Τα τεχνικά δεδομένα για συγκεκριμένες εφαρμογές ισχύουν μόνο μαζί με τα προϊόντα Siemens που αναφέρονται στο Συνδυασμοί εξοπλισμού. Η Siemens απορρίπτει όλες τις εγγυήσεις σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται προϊόντα τρίτων.