Επισκόπηση άδειας χρήσης λογισμικού

Αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούν λογισμικό ανοιχτού κώδικα (OSS). Όλα τα στοιχεία λογισμικού ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιούνται στο προϊόν (συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων και της άδειας χρήσης) είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://siemens.com/bt/download.

Αναγνωριστικό εγγράφου OSS

Συσκευή

A6V13038922 (μόνο για έκδοση προϊόντος A*), A6V13959823

RCR110.2ZB

* Δείτε την έκδοση του προϊόντος στην ετικέτα (ο αριθμός μετά το "2PFS") στο πίσω μέρος της συσκευής.