Το RCR110.2ZB είναι μέρος του οικοσυστήματος Connected Home της Siemens.

Τυπική εφαρμογή:

  • Διαμερίσματα πολυκατοικιών
  • Μονοκατοικίες

Για τον έλεγχο του ζεστού νερού χρήσης και των ακόλουθων στοιχείων της εγκατάστασης:

  • Λέβητες αερίου, πετρελαίου ή μη αναστρεφόμενες αντλίες θερμότητας
  • Βαλβίδες ζώνης
  • Κυκλοφορητές
  • Εναλλάκτης θερμότητας
  • Θερμαντήρας συνεχούς ροής νερού
  • Μικρά συστήματα θέρμανσης νερού