• Η συσκευή είναι κατάλληλη για επιτοίχια τοποθέτηση και στερέωση σε επιφάνεια.
 • Περικλείστε τους αγωγούς σε έναν αγωγό κατά τη στερέωση σε επιφάνεια.
 • Αφήστε τουλάχιστον 10 cm ελεύθερου χώρου γύρω από το δέκτη για αερισμό.
 • Αποφύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
 • Τηρείτε τις επιτρεπόμενες συνθήκες περιβάλλοντος.
 • Εγκαταστήστε τον δέκτη κοντά στο Connected Home Hub αν είναι δυνατό. Λάβετε υπόψη ότι η εμβέλεια επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει επειδή τοίχοι, δάπεδα, ασύρματες παρεμβολές και άλλοι παράγοντες μπορεί να μειώσουν την ισχύ του σήματος.
 • Επιλέξτε την τοποθεσία για να εξασφαλίσετε λήψη σε μεγάλο βαθμό χωρίς παρεμβολές. Κατά τη συναρμολόγηση του δέκτη, προσέξτε τα εξής:
  • Μην τον τοποθετείτε σε πίνακα ελέγχου
  • Μην τον τοποθετείτε σε μεταλλικές επιφάνειες
  • Μην τον τοποθετείτε κοντά σε ασύρματες ηλεκτρονικές συσκευές 2,4 GHz, όπως υπολογιστές, δρομολογητές WLAN, φούρνους μικροκυμάτων κ.λπ.
  • Μην τον τοποθετείτε κοντά σε κατασκευαστικά στοιχεία με λεπτό μέταλλο ή μεγάλες μεταλλικές κατασκευές όπως τα κουτιά διανομής