Στοιχεία

Ποσότητα

RCR110.2ZB

1

Σετ εξαρτημάτων τοποθέτησης

1

Οδηγίες εγκατάστασης

1

Αυτοκόλλητη ετικέτα καλωδίωσης

1