Ακροδέκτης

Ονομασία

L, N

Τροφοδοτικό, AC 230 V

Q11, Q21

Είσοδος ελέγχου (com)

Q12, Q22

Έξοδος ελέγχου, επαφή NC

Q14, Q24

Έξοδος ελέγχου, επαφή NO