Λέβητας αερίου, πολυζωνικά συστήματα

Λέβητας αερίου και ζεστό νερό οικιακής χρήσης, πολυζωνικά συστήματα

N1

Δέκτης Connected Home RCR110.2ZB

N2

Connected Home Hub GTW100ZB

Q1, Q2

Έξοδοι ρελέ

Y1

Γεννήτρια θερμότητας (π.χ. λέβητας)

Y2

Λέβητας ζεστού νερού οικιακής χρήσης

M1

Αντλία κυκλοφορίας

R1, Rn

Εκάστοτε δωμάτιο/ζώνη

U1, Un

Κινητήρας βάνας θερμαντικού σώματος

D1, Dn

Σώμα καλοριφέρ