Παροχή θερμότητας:

  • Ατομικός λέβητας

Σύστημα θέρμανσης:

  • Υδραυλικά θερμαντικά σώματα με ζώνες ελεγχόμενες από βαλβίδες ζώνης

Εγκατεστημένος εξοπλισμός Connected Home:

  • Ενσύρματοι θερμοστάτες (RDZ100ZB)
  • Δέκτης

Έλεγχος θερμοκρασίας και λέβητα:

  • Κάθε ζώνη ελέγχεται ξεχωριστά από έναν θερμοστάτη.
  • Ο λέβητας ανάβει όταν ο δέκτης λαμβάνει ζήτηση θερμότητας από οποιονδήποτε θερμοστάτη.

Παραλλαγές:

  • Ο δέκτης μπορεί να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει το ζεστό νερό χρήσης βάσει προγραμματισμένων χρονοπρογραμμάτων στην εφαρμογή για κινητές συσκευές.
  • Οι ενσύρματοι θερμοστάτες μπορούν να αντικατασταθούν από ασύρματους θερμοστάτες συνδεδεμένους με δέκτες που έχουν οριστεί ως ρελέ θερμοστάτη.