Παροχή θερμότητας:

  • Κοινόχρηστος ή κεντρικός λέβητας στο κτίριο
  • Τηλεθέρμανση

Σύστημα θέρμανσης:

  • Υδραυλικά θερμαντικά σώματα

Εγκατεστημένος εξοπλισμός Connected Home:

  • Ενεργοποιητής θερμαντικών σωμάτων

Έλεγχος θερμοκρασίας και λέβητα:

  • Ξεχωριστός έλεγχος όλων των δωματίων

Παραλλαγές:

  • Ένα δωμάτιο μπορεί να έχει πολλαπλούς συνδεδεμένους ενεργοποιητές θερμαντικών σωμάτων.
  • Η προσθήκη ενός δέκτη μπορεί να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει το ζεστό νερό χρήσης βάσει προγραμματισμένων χρονοπρογραμμάτων στην εφαρμογή για κινητές συσκευές.