Παροχή θερμότητας:

  • Ατομικός λέβητας

Σύστημα θέρμανσης:

  • Υδραυλικά θερμαντικά σώματα

Εγκατεστημένος εξοπλισμός Connected Home:

  • Ενεργοποιητής θερμαντικών σωμάτων
  • Δέκτης

Έλεγχος θερμοκρασίας και λέβητα:

  • Οι ενεργοποιητές θερμαντικών σωμάτων στέλνουν το αίτημα για θέρμανση στον δέκτη που ελέγχει τον λέβητα.
  • Ξεχωριστός έλεγχος όλων των δωματίων

Παραλλαγές:

  • Ένα δωμάτιο μπορεί να έχει πολλαπλούς συνδεδεμένους ενεργοποιητές θερμαντικών σωμάτων.
  • Ο δέκτης μπορεί να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει το ζεστό νερό χρήσης βάσει προγραμματισμένων χρονοπρογραμμάτων στην εφαρμογή για κινητές συσκευές.