Χρήση RDZ100ZB

Χρήση RDZ101ZB

Παροχή θερμότητας:

 • Ατομικός λέβητας

Σύστημα θέρμανσης:

 • Υδραυλικά θερμαντικά σώματα

Εγκατεστημένος εξοπλισμός Connected Home:

 • Ενσύρματος/ασύρματος θερμοστάτης (RDZ100ZB ή RDZ101ZB)
 • Ενεργοποιητές θερμαντικού σώματος
 • Δέκτης (αν ο RDZ101ZB είναι εγκατεστημένος)

Έλεγχος θερμοκρασίας και λέβητα:

 • Όλα ή ορισμένα θερμαντικά σώματα είναι εξοπλισμένα με συνδεδεμένο ενεργοποιητή θερμαντικού σώματος, εκτός όσων βρίσκονται στο δωμάτιο αναφοράς.

Παραλλαγές:

 • Ο λέβητας ελέγχεται απευθείας από έναν ενσύρματο θερμοστάτη (RDZ100ZB). Σε αυτήν την περίπτωση, οι ενεργοποιητές του θερμαντικού σώματος δεν μπορούν να απευθύνουν αίτημα για θέρμανση απευθείας στον λέβητα. Ο λέβητας ελέγχεται μόνο ανάλογα με τη ζήτηση θερμότητας του δωματίου αναφοράς.
 • Σε περίπτωση ασύρματου θερμοστάτη (RDZ101ZB), ο λέβητας ελέγχεται από έναν δέκτη.
  • Εάν ο δέκτης έχει ρυθμιστεί ως ρελέ θερμοστάτη στην εφαρμογή για κινητά, ο λέβητας ελέγχεται ανάλογα με τη ζήτηση θερμότητας του δωματίου αναφοράς.
  • Σε περίπτωση ασύρματου θερμοστάτη (RDZ101ZB) χωρίς ρελέ θερμοστάτη συνδεδεμένο σε αυτόν, δεν είναι δυνατός ο ανεξάρτητος έλεγχος αυτού του δωματίου.
  • Ο δέκτης μπορεί να ελέγξει το ζεστό νερό χρήσης και να το ενεργοποιήσει βάσει προγραμματισμένων χρονοπρογραμμάτων στην εφαρμογή για κινητά.