Κατά την εγκατάσταση του συστήματός σας και τη δημιουργία του δικτύου ZigBee, τα συνιστώμενα βήματα για τη διασφάλιση της σταθερότητας στη δικτύωση πλέγματος είναι τα εξής:

  1. Εγκαταστήστε τις συσκευές στο κτίριο:
  • Τοποθετήστε τους δέκτες στους τοίχους: περίπου ένας κάθε 15 m ή/και κατά το ελάχιστο ένας ανά όροφο.
  • Τοποθετήστε τους ενεργοποιητές θερμαντικού σώματος στις αντίστοιχες βαλβίδες.
  • Ξεκινήστε τη ζεύξη των συσκευών σας:
    • Ενεργοποιήστε και συζεύξτε τους δέκτες, από τον πλησιέστερο στον κόμβο, προς τον πιο απομακρυσμένο.
    • Ενεργοποιήστε και συζεύξτε τους ενεργοποιητές και τους θερμοστάτες του θερμαντικού σώματος, από το πιο απομακρυσμένο σημείο από τον κόμβο προς το πλησιέστερο σε αυτόν.

    Εάν μια τελική συσκευή δεν πραγματοποιεί σύζευξη με τον κόμβο στην εφαρμογή για κινητά, μπορεί να χρειαστεί να προσθέσετε έναν ακόμη δέκτη μεταξύ της συσκευής και του κόμβου για να λειτουργεί ως αναμεταδότης δικτύου.