Παροχή θερμότητας:

  • Ατομικός λέβητας

Σύστημα θέρμανσης:

  • Ενδοδαπέδιο

Εγκατεστημένος εξοπλισμός Connected Home:

  • Ενσύρματοι θερμοστάτες (RDZ100ZB)
  • Δέκτης

Έλεγχος θερμοκρασίας και λέβητα:

  • Κάθε δωμάτιο ελέγχεται από έναν θερμοστάτη που ενεργοποιεί τη βαλβίδα ζώνης του βρόχου ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
  • Κάθε δωμάτιο μπορεί να ελεγχθεί ξεχωριστά.
  • Ο λέβητας ανάβει όταν το ρελέ θερμοστάτη λαμβάνει ζήτηση θερμότητας από οποιονδήποτε θερμοστάτη.

Παραλλαγές:

  • Ο δέκτης μπορεί να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει το ζεστό νερό χρήσης βάσει προγραμματισμένων χρονοπρογραμμάτων στην εφαρμογή για κινητές συσκευές.
  • Οι ενσύρματοι θερμοστάτες μπορούν να αντικατασταθούν από ασύρματους θερμοστάτες συνδεδεμένους με δέκτες που έχουν οριστεί ως ρελέ θερμοστάτη.