Χρήση RDZ100ZB

Χρήση RDZ101ZB

Παροχή θερμότητας:

  • Ατομικός λέβητας

Σύστημα θέρμανσης:

  • Υδραυλικά θερμαντικά σώματα

Εγκατεστημένος εξοπλισμός Connected Home:

  • Ενσύρματος/ασύρματος θερμοστάτης (RDZ100ZB ή RDZ101ZB)
  • Δέκτης (αν RDZ101ZB είναι εγκατεστημένος)

Έλεγχος θερμοκρασίας και λέβητα:

  • Όλα τα δωμάτια θερμαίνονται σύμφωνα με τη θερμοκρασία του δωματίου αναφοράς.

Παραλλαγές:

  • Ο θερμοστάτης είτε συνδέεται απευθείας με το λέβητα είτε ο λέβηταςελέγχεται μέσω ενός ασύρματου ρελέ θερμοστάτη.
  • Η προσθήκη ενός δέκτη μπορεί να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει το ζεστό νερό χρήσης βάσει προγραμματισμένων χρονοπρογραμμάτων στην εφαρμογή για κινητές συσκευές.