Παροχή θερμότητας:

  • Ατομικός λέβητας

Σύστημα θέρμανσης:

  • Συνδυασμός υδραυλικών θερμαντικών σωμάτων και ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Εγκατεστημένος εξοπλισμός Connected Home:

  • Ενεργοποιητές θερμαντικού σώματος
  • Θερμοστάτης
  • Δέκτης

Έλεγχος θερμοκρασίας και λέβητα:

  • Όλα τα θερμαντικά σώματα είναι εξοπλισμένα με ενεργοποιητές θερμαντικού σώματος και οι βαλβίδες ζώνης ενδοδαπέδιας θέρμανσης ελέγχονται από θερμοστάτες.
  • Τα δωμάτια ελέγχονται ανεξάρτητα.
  • Ο λέβητας ελέγχεται από έναν δέκτη που λαμβάνει υπόψη τη ζήτηση θερμότητας τόσο των ενεργοποιητών θερμαντικών σωμάτων όσο και των θερμοστατών.

Παραλλαγές:

  • Ο δέκτης μπορεί να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει το ζεστό νερό χρήσης βάσει προγραμματισμένων χρονοπρογραμμάτων στην εφαρμογή για κινητές συσκευές.