Παροχή θερμότητας:

  • Ανεξάρτητος λέβητας

Σύστημα θέρμανσης:

  • Υδραυλικά θερμαντικά σώματα
  • Υδραυλικά θερμαντικά σώματα με κάλυμμα

Εγκατεστημένος εξοπλισμός Connected Home:

  • Ενεργοποιητές θερμαντικού σώματος
  • Ενσύρματος θερμοστάτης (RDZ100ZB)
  • Δέκτης

Έλεγχος θερμοκρασίας και λέβητα:

  • Η ανίχνευση θερμοκρασίας στο καλυμμένο θερμαντικό σώμα δεν είναι ακριβής. Συνιστάται η χρήση ενσύρματου θερμοστάτη για τον έλεγχο του ενσύρματου ενεργοποιητή βαλβίδας.
  • Ο λέβητας ελέγχεται από έναν δέκτη. Αυτός λαμβάνει υπόψη τη ζήτηση θερμότητας τόσο των ενεργοποιητών του θερμαντικού σώματος όσο και των θερμοστατών.

Παραλλαγές:

  • Ο δέκτης μπορεί να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει το ζεστό νερό χρήσης βάσει προγραμματισμένων χρονοπρογραμμάτων στην εφαρμογή για κινητές συσκευές.