Διδακτικό υλικό - Λίστα αναπαραγωγής YouTube

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Τεκμηρίωση προϊόντος

Συσκευή

Είδος εγγρἀφου

Αναγνωριστικό εγγράφου1)

Connected Home Hub

Φύλλο δεδομένων

A6V12640776

Οδηγίες τοποθέτησης

A6V12694180

Οδηγίες λειτουργίας

A6V12694177

Περιβαλλοντική δήλωση

A5W00217286A

Δήλωση συμμόρφωσης CE

A5W00218222A

Δήλωση συμμόρφωσης Η.Β.

A5W00218223A

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα (OSS)

A6V13038924

Δέκτης Connected Home

Φύλλο δεδομένων

A6V12680327

Οδηγίες τοποθέτησης

A6V12680334

Οδηγίες λειτουργίας

A6V12680330

Περιβαλλοντική δήλωση

A5W90009801

Δήλωση συμμόρφωσης CE

A5W00218224A

Δήλωση συμμόρφωσης Η.Β.

A5W00218226A

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα (OSS)

A6V13038922 (μόνο για την έκδοση προϊόντος A2)), A6V13959823

Ενεργοποιητής θερμαντικού σώματος Connected Home

Φύλλο δεδομένων

A6V13722083

Οδηγίες τοποθέτησης

A5W00293080A

Περιβαλλοντική δήλωση

A5W00285172A

Δήλωση συμμόρφωσης CE

A5W00285172A

Connected Home θερμοστάτες

Φύλλο δεδομένων

A6V13360592

Οδηγίες τοποθέτησης

A6V13360576

Οδηγίες λειτουργίας

A6V13360586

Περιβαλλοντική δήλωση

A5W00269582A

Δήλωση συμμόρφωσης CE

A5W00270102A

Δήλωση συμμόρφωσης Η.Β.

A5W00270107A

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα (OSS)

A6V13562630

Αισθητήρας παρουσίας

Φύλλο δεδομένων

A6V13959459

Οδηγίες τοποθέτησης

A6V13959836

Περιβαλλοντική δήλωση

A5W00670144A

Δήλωση συμμόρφωσης CE

A5W00705027A

Δήλωση συμμόρφωσης Η.Β.

A5W00705028A

Αισθητήρας παραθύρου

Φύλλο δεδομένων

A6V13959555

Οδηγίες τοποθέτησης

A6V13959840

Περιβαλλοντική δήλωση

A5W00670144A

Δήλωση συμμόρφωσης CE

A5W00705027A

Δήλωση συμμόρφωσης Η.Β.

A5W00705028A

Έξυπνο βύσμα

Φύλλο δεδομένων

A6V13959694

Οδηγίες τοποθέτησης

A6V13959843

Περιβαλλοντική δήλωση

A5W00670144A

Δήλωση συμμόρφωσης CE

A5W00705027A

Αισθητήρας νερού

Φύλλο δεδομένων

A6V13959737

Οδηγίες τοποθέτησης

A6V13959847

Περιβαλλοντική δήλωση

A5W00670144A

Δήλωση συμμόρφωσης CE

A5W00705027A

Δήλωση συμμόρφωσης Η.Β.

A5W00705028A

Εφαρμογή για κινητά "Connected Home"

Δήλωση περί απορρήτου

A6V13406301

1) Τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.siemens.com/bt/download.

2) Δείτε την έκδοση του προϊόντος στην ετικέτα (τον αριθμό μετά το "2PFS") στο πίσω μέρος της συσκευής.