Περιγραφή χαρακτηριστικών

Σχόλια

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

Τουλάχιστον 1 έτος για όλες τις συσκευές που τροφοδοτούνται με μπαταρία (ενεργοποιητές θερμαντικών σωμάτων + θερμοστάτες).

Σημείωση: Εάν οι συσκευές που τροφοδοτούνται από μπαταρία παραμείνουν ενεργοποιημένες σε κατάσταση «απουσίας ζεύξης» ή «σφάλματος», αυτό θα οδηγήσει σε ανεπιθύμητη γρήγορη αποφόρτιση της μπαταρίας μέσα σε 1 εβδομάδα.

Αντικατάσταση μπαταρίας

Οι μπαταρίες περιλαμβάνονται στις συσκευασίες. Όταν αντικατασταθούν οι μπαταρίες, οι συσκευές επανέρχονται αυτόματα στο δίκτυο ZigBee εντός μέγιστου χρόνου 20 λεπτών.

Αριθμός συσκευών ανά κόμβο δικτύου

Κατά το μέγιστο 40 συσκευές, συμπεριλαμβανομένων ενεργοποιητών θερμαντικών σωμάτων, δεκτών και θερμοστατών.

Σημειώσεις:

  1. Ο κόμβος δικτύου υποστηρίζει έως και 32 ενεργοποιητές θερμαντικών σωμάτων ή/και θερμοστάτες χωρίς δέκτες που λειτουργούν ως αναμεταδότες.
  2. Εάν η απόσταση από τον κόμβο δικτύου γίνει πολύ μεγάλη, συνιστάται να προσθέσετε δέκτες που λειτουργούν ως αναμεταδότες για καλύτερη σταθερότητα του δικτύου.

Αριθμός συσκευών ανά δέκτη

Το ανώτερο 4 (δείτε την εικόνα στην επόμενη σελίδα)

Σημείωση:

  1. Επιτρέπονται έως 3 σε σειρά δέκτες από τον κόμβο δικτύου.

Αριθμός δωματίων ανά οικία

Το ανώτερο 40

Αριθμός μελών ανά οικία

Το ανώτερο 50

Αριθμός κατοικιών ανά λογαριασμό

Το ανώτερο 50

Αριθμός συσκευών ανά δωμάτιο

Το ανώτερο 40

Πλήθος συσκευών σύζευξης παράλληλα

Συνιστάται η μεμονωμένη σύζευξη μίας συσκευής κάθε φορά. Η ταυτόχρονη σύζευξη μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία σύζευξης.

Εύρος μετάδοσης σήματος ZigBee

  • Για αναμεταδότες: Μέγιστη απόσταση 60 m από τον πλησιέστερο κόμβο ZigBee σε εσωτερικό ανοιχτό χώρο.
  • Για θερμοστάτες και ενεργοποιητές θερμαντικών σωμάτων: Μέγιστη απόσταση 30 m από τον πλησιέστερο κόμβο ZigBee σε εσωτερικό ανοιχτό χώρο

Σημειώσεις:

  1. Ένας κόμβος ZigBee είναι είτε ο κόμβος δικτύου είτε ένας δέκτης.
  2. Η προσθήκη δεκτών μπορεί να βελτιώσει τη σταθερότητα του συστήματος. Η βέλτιστη πρακτική είναι να τοποθετούνται ομοιόμορφα εντός του κτιρίου (ανά 15 m ή/και τουλάχιστον ένας ανά όροφο).
  3. Το εύρος μετάδοσης μπορεί να μειωθεί σημαντικά από τοίχους, πλάκες, μεταλλικές κατασκευές, άλλες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές κ.λπ.
  4. Ο έλεγχος του εύρους μετάδοσης και η επανεξέταση της διάταξης των συσκευών συνιστώνται ανεπιφύλακτα εάν παρατηρηθεί αποσύνδεση από την εφαρμογή για κινητά ακόμα και όταν η συσκευή εμφανίζει επιτυχή σύνδεση.

Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο

Συνιστάται να διατηρείτε τον κόμβο και τους δέκτες πάντα με τροφοδοσία. Εάν ο κόμβος ή/και οι δέκτες είναι απενεργοποιημένοι, ενδέχεται οι συσκευές που τροφοδοτούνται από μπαταρία να απενεργοποιηθούν αμέσως. Όταν ξαναρχίσει η τροφοδοσία, το σύστημα ξαναρχίζει αυτόματα, αλλά δεν είναι εγγυημένο ότι διατηρείται η βέλτιστη πρακτική δημιουργίας δικτύου.

Λειτουργία συστήματος διαδικτύου χωρίς σύνδεση

Το σύστημα (κόμβος δικτύου + δέκτες + ενεργοποιητές θερμαντικών σωμάτων + θερμοστάτες) μπορεί να λειτουργήσει χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο του κόμβου. Ο αυτοματισμός και οι λογικές του συστήματος (π.χ. έλεγχος λέβητα) αποθηκεύονται τοπικά στη μνήμη του κόμβου δικτύου. Ωστόσο, για χρήση της εφαρμογής για κινητές συσκευές, απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

Προσθέστε συσκευές ZigBee τρίτων

Προς το παρόν δεν είναι δυνατή η προσθήκη τρίτων συσκευών ZigBee.

Τηλεπισκόπηση θερμοκρασίας του ενεργοποιητή θερμαντικού σώματος

Προς το παρόν, δεν είναι δυνατό ο ενεργοποιητής του θερμαντικού σώματος να λάβει τη θερμοκρασία από άλλη συσκευή (π.χ. από θερμοστάτη ή αισθητήριο θερμοκρασίας).