Το Δέκτης Connected HomeRCR110.2ZB είναι ένας ασύρματος δέκτης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως ασύρματο ρελέ είτε ως αναμεταδότης Zigbee. Όταν χρησιμοποιείται ως ρελέ, ο δέκτης συνδέεται με τον εξοπλισμό θέρμανσης ή/και το ζεστό νερό οικιακής χρήσης (ΖΝΧ) και λαμβάνει σήματα ασύρματου ελέγχου από την εφαρμογή για κινητά «Connected Home» μέσω του διανομέα GTW100ZB. Κατά τη σύνδεση σε εξοπλισμό που δεν είναι εξοπλισμός θέρμανσης, λειτουργεί καθαρά ως αναμεταδότης Zigbee, επεκτείνει την εμβέλεια του σήματος Zigbee και συνδέεται με άλλες συσκευές στο δίκτυο Zigbee. Όταν χρησιμοποιείται ως ρελέ, ο δέκτης λειτουργεί και ως αναμεταδότης Zigbee.

Αριθ.

Περιγραφή

1

LED για ένδειξη κατάστασης λειτουργίας

2

Κουμπί για λειτουργία χρήστη