Κατάσταση συσκευής

Κατάσταση LED

Σε αδράνεια

Σταθερό πορτοκαλί χρώμα

Σύζευξη στο δίκτυο Zigbee

Γρήγορο αναβοσβήσιμο με πράσινο χρώμα

Επιτυχής σύνδεση

Σταθερό πράσινο χρώμα

Διακοπή δικτύου Zigbee1)2)3)

Αργό αναβοσβήσιμο με κόκκινο χρώμα

Σφάλμα υλισμικού

Σταθερό κόκκινο χρώμα4)

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Εναλλαγή κόκκινου και πράσινου

Η αναβάθμιση υλικολογισμικού βρίσκεται σε εξέλιξη

Γρήγορο αναβοσβήσιμο με πορτοκαλί χρώμα

Χειροκίνητη αντικατάσταση

Αργό αναβοσβήσιμο με πράσινο χρώμα

Αλλαγή κατάστασης εξόδου5)

Γρήγορο αναβοσβήσιμο με πράσινο χρώμα τρεις φορές (0,5 Hz) και μετά επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση.

 1. Οι έξοδοι ρελέ απενεργοποιούνται αν αστοχήσει το δίκτυο Zigbee.
 2. Ελέγξτε εάν ο διανομέας είναι αναμμένος και προσπαθήστε να μειώσετε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του διανομέα.
 3. Δοκιμάστε επανασύνδεση δικτύου.
 • Καταργήστε τη συσκευή από την εφαρμογή για κινητά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στη συσκευή για 10 δευτερόλεπτα για να πραγματοποιήσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το ίδιο κουμπί για 5 δευτερόλεπτα για να προσθέσετε ξανά τη συσκευή στο δίκτυο.
 • Η ένδειξη LED του σφάλματος υλικού υποστηρίζεται μόνο στην έκδοση προϊόντος A. Δείτε την έκδοση του προϊόντος στην ετικέτα (ο αριθμός μετά το "2PFS") στο πίσω μέρος της συσκευής.
 • Η αλλαγή κατάστασης εξόδου μπορεί να γίνει είτε στη συσκευή είτε μέσω της εφαρμογής για κινητά. Ωστόσο, η συχνή εναλλαγή δεν συνιστάται καθώς η συσκευή και η εφαρμογή για κινητά ενδέχεται να μην συγχρονιστούν έγκαιρα. Οι έξοδοι ρελέ διατηρούν τις προηγούμενες καταστάσεις τους μετά από επανεκκίνηση και αναβάθμιση υλικολογισμικού.
 • Προτεραιότητα ένδειξης κατάστασης LED (υψηλή προς χαμηλή)

  Αστοχία δικτύου Zigbee > χειροκίνητη παράκαμψη > κανονική λειτουργία (συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης υλικολογισμικού).

  Για παράδειγμα, εάν εκτελέσετε χειροκίνητη παράκαμψη όταν υπάρχει αστοχία δικτύου Zigbee, η LED αναβοσβήνει αργά με κόκκινο αντί για πράσινο χρώμα.