Η έκδοση υλικολογισμικού της συσκευής εμφανίζεται στην εφαρμογή για κινητά. Μόλις είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση υλικολογισμικού, μπορείτε να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό μέσω της εφαρμογής για κινητά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν κάνετε αναβάθμιση υλικολογισμικού από v1000x σε v20007 ή νεότερη έκδοση, πραγματοποιήστε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο RCR110.2ZB, αφαιρέστε τη συσκευή από την εφαρμογή για κινητά και, στη συνέχεια, προσθέστε την ξανά με βάση την εφαρμογή πεδίου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η αναβάθμιση υλικολογισμικού ενδέχεται να μην κοινοποιηθεί ταυτόχρονα στην εφαρμογή για κινητά, εάν οι εκδόσεις του προϊόντος είναι διαφορετικές. Δείτε την έκδοση του προϊόντος στην ετικέτα (τον αριθμό μετά το "2PFS") στο πίσω μέρος της συσκευής.