Η έκδοση υλικολογισμικού της συσκευής εμφανίζεται στην εφαρμογή για κινητά. Μόλις είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση υλικολογισμικού, μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό μέσω της εφαρμογής για κινητά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν κάνετε αναβάθμιση υλικολογισμικού από v1000x σε v20007 ή νεότερη έκδοση, πραγματοποιήστε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο RCR110.2ZB, αφαιρέστε τη συσκευή από την εφαρμογή για κινητά και, στη συνέχεια, προσθέστε την ξανά με βάση την εφαρμογή πεδίου.