Προσθέστε τη συσκευή στον διανομέα από την εφαρμογή για κινητά ανάλογα με τη χρήση της (ελεγκτής εξοπλισμού θέρμανσης (λέβητας, αντλία κυκλοφορίας κ.λπ.), ζεστό νερό οικιακής χρήσης ή αναμεταδότης Zigbee).

Εάν στον διανομέα γίνει επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, το RCR110.2ZB αφαιρείται από την εφαρμογή για κινητά. Προσθέστε το ξανά στην εφαρμογή με βάση τη χρήση του.