Έκδοση

Ημερομηνία

Αλλαγές

Ενότητα

1

Φεβρουάριος 2022

Πρώτη έκδοση.

Όλες

2

Ιανουάριος 2023

6.2

7

3

Φεβρουάριος 2024

Αναθεωρημένες πληροφορίες στις ενότητες "Ένδειξη LED" και "Αναβάθμιση υλικολογισμικού".

5

7