Έκδοση

Ημερομηνία

Αλλαγές

Ενότητα

1

Φεβρουάριος 2022

Πρώτη έκδοση.

Όλες

2

Ιανουάριος 2023

  • Προστέθηκε η παράγραφος: Ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης εξόδου.
  • Προστέθηκε: μια σημείωση στην ενότητα Ενημέρωση υλικολογισμικού.

6.2

7