Εάν και τα δύο ρελέ είναι συνδεδεμένα στον αντίστοιχο εξοπλισμό, πατώντας δύο φορές το κουμπί λειτουργίας ενεργοποιείται/απενεργοποιείται η έξοδος του πρώτου ρελέ (Q1). Η έξοδος του δεύτερου ρελέ (Q2) ακολουθεί την αλλαγμένη κατάσταση της πρώτης εξόδου ρελέ.

Έξοδος Q1

Έξοδος Q2

Μετά από χειροκίνητη παράκαμψη

Έξοδος Q1

Έξοδος Q2

On

On

Off

Off

On

Off

Off

Off

Off

On

On

On

Off

Off

On

On