Οι τεχνικές προδιαγραφές και η διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

 

Απαγορεύεται η μετάδοση, η αναπαραγωγή, η διάδοση ή/και η επεξεργασία του παρόντος εγγράφου καθώς και η χρήση του περιεχομένου του και η κοινοποίησή του σε άλλους χωρίς ρητή εξουσιοδότηση. Οι παραβάτες θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων που προκύπτουν από τη χορήγηση ευρεσιτεχνίας ή την καταχώριση υποδείγματος χρήσης ή σχεδίου ευρεσιτεχνίας.

 

Εκδίδεται από:

Siemens Switzerland Ltd.

Smart Infrastructure

Theilerstrasse 1a

CH-6300 Zug

Tel. +41 58 724-2424

www.siemens.com/buildingtechnologies

 

 

Έκδοση: 2024-02-01

ID εγγράφου: A6V12680330_el--_c