Αναφ.

Τίτλος εγγράφου

Αριθμός εγγράφου

[1]

Οδηγίες συναρμολόγησης Δέκτης Connected Home

A6V12680334

[2]

Δελτίο δεδομένων Δέκτης Connected Home

A6V12680327

Κατεβάστε τα παραπάνω έγγραφα από την ιστοσελίδα http://siemens.com/bt/download αναζητώντας τους αριθμούς εγγράφων που αναφέρονται παραπάνω.