Κατά τη χειροκίνητη παράκαμψη, με διπλό πάτημα του κουμπιού λειτουργίας ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται τα ρελέ αμέσως χωρίς ελάχιστο χρόνο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Ωστόσο, εάν η συσκευή βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία και ακολουθεί προγραμματισμένα χρονοδιαγράμματα στην εφαρμογή για κινητά, ο ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης εξόδου είναι 1 λεπτό. Στόχος της ύπαρξης αυτού του ορίου του κύκλου ενεργοποίησης/απενεργοποίησης είναι να προστατεύσει τον εξοπλισμό HVAC και να μειώσει την τριβή και τη φθορά.