Υπάρχει ένα φυσικό κουμπί στη συσκευή για τη λειτουργία χρήστη.

Λειτουργία

Ενέργεια συσκευής

Παρατεταμένο πάτημα (χρόνος > 5 s)

Σύζευξη στο δίκτυο

Παρατεταμένο πάτημα (χρόνος > 10 s)

Εργοστασιακή επαναφορά σε μηδενισμό

Διπλό πάτημα (εντός 1 s)

Χειροκίνητη παράκαμψη: Αλλαγή κατάστασης εξόδου. Βλ. Συμπεριφορά χειροκίνητης παράκαμψης για περισσότερες πληροφορίες.

Με τη χειροκίνητη παράκαμψη, η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των εξόδων ρελέ στην εφαρμογή για κινητά δεν λειτουργεί για 15 λεπτά. Στη συνέχεια, επανέρχεται ο προηγούμενος τρόπος λειτουργίας. Εάν το δίκτυο αστοχήσει, η χειροκίνητη παράκαμψη συνεχίζεται μέχρι την αποκατάσταση του δικτύου.