Zdroj tepla:

  • Kotel

Topný systém:

  • Teplovodní radiátory

Instalované přístroje Connected Home:

  • Pohony ventilu radiátoru
  • Spínací jednotka

Regulace prostorové teploty a řízení kotle:

  • Pohony radiátorových ventilů vysílají požadavek na teplo do spínací jednotky, která ovládá kotel.
  • Všechny místnosti jsou řízeny nezávisle.

Varianty provedení:

  • Jedna místnost může mít připojených více radiátorových pohonů.
  • Spínací jednotka umožňuje zapnout/vypnout přípravu teplé vody ručně nebo na základě časových programů nastavených v mobilní aplikaci.