Při instalaci systému a vytváření ZigBee sítě doporučujeme k zajištění její stability postupovat následovně:

  1. Nainstalujte přístroje v budově:
  • Namontujte spínací jednotky / opakovače: přibližně jednu každých 15 m, a/nebo min. jednu na podlaží.
  • Namontujte pohony na ventily radiátorů.
  • Začněte s připojováním přístrojů:
    • Zapněte a připojte spínací jednotky od nejbližší od ZigBee routeru po nejvzdálenější.
    • Zapněte napájení a připojte radiátorové pohony a termostaty od nejvzdálenějšího od ZigBee routeru po nejbližší.

    Pokud se v mobilní aplikaci koncový přístroj nepřipojí k ZigBee routeru, může být nutné další spínací jednotku mezi přístroj a rZigBee router, aby fungovala jako opakovač signálu.