Zdroj tepla:

  • Kotel

Topný systém:

  • Kombinace teplovodních radiátorů a podlahového vytápění

Instalované přístroje Connected Home:

  • Pohony radiátorových ventilů
  • Termostat
  • Spínací jednotka

Regulace prostorové teploty a řízení kotle:

  • Všechny radiátory jsou osazeny pohony termostatických ventilů a podlahové vytápění zónovými ventily smyček podlahového vytápění ovládanými termostaty.
  • Místnosti jsou řízeny nezávisle.
  • Kotel je řízen spínací jednotkou, která zohledňuje potřebu tepla jak pohonů radiátorových ventilů, tak i termostatů.

Varianty provedení:

  • Spínací jednotka umožňuje zapnout/vypnout přípravu teplé vody ručně nebo na základě časových programů nastavených v mobilní aplikaci.