Funkce

Poznámky

Životnost baterií

Minimálně 1 rok pro všechny bateriově napájené přístroje (radiátorové pohony + termostaty).

Poznámka: Pokud ponecháte bateriově napájené přístroje zapnuté ve stavu „nepřipojeno“ nebo „chyba“, povede to k rychlému vybití baterií do jednoho týdne.

Výměna baterií

Baterie jsou součástí balení přístroje. Po výměně baterií se přístroj automaticky vrátí do ZigBee sítě do 20 minut.

Počet přístrojů na jeden ZigBee router

Maximálně 40 přístrojů, radiátorových pohonů, spínacích jednotek a termostatů.

Poznámky:

  1. ZigBee router podporuje maximálně 32 radiátorových pohonů a/nebo termostatů bez spínacích jednotek ve funkci opakovačů.
  2. Pokud je vzdálenost od ZigBee routeru příliš velká, doporučuje se přidat spínací jednotky ve funkci opakovače pro lepší stabilitu sítě.

Počet přístrojů na jednu spínací jednotku (ve funkci opakovače)

Max. 4 (viz schéma na následující stránce) Max. 8 (od FW verze 20007)

Poznámka:

  1. Jsou povoleny max. 3 opakovače za sebou od ZigBee routeru.

Počet místností na jednu domácnost

Max. 40

Počet uživatelů na jednu domácnost

Max. 50

Počet domácností na jeden účet

Max. 50

Počet přístrojů na jednu místnost

Max. 40

Počet paralelních párovacích zařízení

Doporučuje se párovat zařízení po jednom. Současné párování může vést k selhání párování.

Dosah signálu ZigBee sítě

  • Pro opakovače: Max. 60 m od nejbližšího ZigBee uzlu ve vnitřním otevřeném prostoru.
  • Pro termostaty a rádiové pohony: Max. 30 m od nejbližšího ZigBee uzlu ve vnitřním volném otevřeném prostoru.

Poznámky:

  1. ZigBee uzlem se rozumí ZigBee router nebo spínací jednotka / opakovač.
  2. Přidání opakovače může zlepšit stabilitu ZigBee sítě. Nejlepší je instalovat je rovnoměrně v prostoru budovy (každých cca 15 m a/nebo alespoň jeden na podlaží).
  3. Dosah signálu může být výrazně snížen stěnami, příčkami, kovovými konstrukcemi, elektromagnetickým rušením atd.
  4. Kontrola přenosového rozsahu a přehodnocení rozvržení zařízení se důrazně doporučuje, pokud je pozorováno odpojení od mobilní aplikace, i když zařízení vykazuje úspěšné připojení.

Vypnutí systému

Doporučuje se ponechat ZigBee router a spínací jednotky trvale zapnuté. Pokud se ZigBee router a/nebo spínací jednotky vypnout, povede to vést k okamžitému přepnutí bateriově napájených přístrojů do off-line režimu. Když se napájení obnoví, systém se automaticky spustí, ale není zaručeno, že bude zachována nejlepší konfigurace vytváření sítě. Pokud ponecháte bateriově napájené přístroje zapnuté v době, kdy jsou vypnuté ZigBee router a/nebo spínací jednotky / opakovače, povede to k rychlému vybití baterií.

Systém bez připojení k internetu

Systém (ZigBee router + spínací jednotky + radiátorové pohony + termostaty) může pracovat bez připojení ZigBee routeru k internetu. Automatizace a systémová logika (např. časové programy) jsou uloženy lokálně v paměti ZigBee routeru. K ovládání přes mobilní aplikaci je však nutné připojení k internetu.

Připojení ZigBee přístrojů cizích výrobců

Připojení ZigBee přístrojů cizích výrobců nyní není možné.

Dálkové snímání teploty servopohonu radiátorového ventilu

Nyní není možné, aby radiátorový pohon mohl přijímat prostorovou teplotu z jiného přístroje (tedy z termostatu nebo teplotního čidla).