Zdroj tepla:

  • Kotel

Topný systém:

  • Zóny s teplovodními radiátory řízenými zónovými ventily

Instalované přístroje Connected Home:

  • Drátové termostaty (RDZ100ZB)
  • Spínací jednotka

Regulace prostorové teploty a řízení kotle:

  • Každá zóna je nezávisle řízena samostatným termostatem.
  • Kotel se zapne, když spínací jednotka obdrží požadavek na teplo z libovolného termostatu.

Varianty provedení:

  • Spínací jednotka umožňuje zapnout/vypnout přípravu teplé vody ručně nebo na základě časových programů nastavených v mobilní aplikaci.
  • Drátové termostaty lze nahradit bezdrátovými termostaty spojenými se spínacími jednotkami nastavenými jako spínací jednotka termostatu.