Systém Siemens Connected Home umožňuje monitorovat a řídit aplikace pro vytápění. Jeho četná koncová zařízení pokrývají širokou škálu aplikací pro vytápění.

Skládá se z jednotlivých přístrojů, cloudu a mobilní aplikace, jak je znázorněno na schématu níže: