Zdroj tepla:

  • Komunální nebo centrální kotelna v objektu
  • Dálkové vytápění

Topný systém:

  • Teplovodní radiátory

Instalované přístroje Connected Home:

  • Pohony ventilu radiátoru

Regulace prostorové teploty a řízení kotle:

  • Všechny místnosti jsou řízeny nezávisle.

Varianty provedení:

  • Jedna místnost může mít připojených více radiátorových pohonů.
  • Přidáním spínací jednotky lze zapnout/vypnout přípravu teplé vody ručně nebo na základě časových programů nastavených v mobilní aplikaci.