Použití RDZ100ZB

Použití RDZ101ZB

Zdroj tepla:

  • Kotel

Topný systém:

  • Teplovodní radiátory

Instalované přístroje Connected Home:

  • Drátový nebo bezdrátový termostat (RDZ100ZB nebo RDZ101ZB)
  • Spínací jednotka (pokud je instalován RDZ101ZB)

Regulace prostorové teploty a řízení kotle:

  • Všechny místnosti jsou vytápěny podle teploty v referenční místnosti.

Varianty provedení:

  • Termostat se připojuje buď přímo ke kotli nebo ovládá kotel pomocí bezdrátové spínací jednotky termostatu.
  • Přidáním spínací jednotky lze zapnout/vypnout přípravu teplé vody ručně nebo na základě časových programů nastavených v mobilní aplikaci.