Zdroj tepla:

  • Kotel

Topný systém:

  • Teplovodní radiátory
  • Teplovodní radiátory s kryty

Instalované přístroje Connected Home:

  • Pohony radiátorových ventilů
  • Drátové termostaty (RDZ100ZB)
  • Spínací jednotka

Regulace prostorové teploty a řízení kotle:

  • Snímání teploty na zakrytém radiátoru není přesné. Doporučuje se použít drátové provedení termostatu, který bude ovládat termoelektrický pohon radiátorového ventilu.
  • Kotel je ovládán spínací jednotkou. Ta zohledňuje potřebu tepla jak pohonů radiátorových ventilů, tak termostatů.

Varianty provedení:

  • Spínací jednotka umožňuje zapnout/vypnout přípravu teplé vody ručně nebo na základě časových programů nastavených v mobilní aplikaci.