Použití RDZ100ZB

Použití RDZ101ZB

Zdroj tepla:

 • Kotel

Topný systém:

 • Teplovodní radiátory

Instalované přístroje Connected Home:

 • Drátový nebo bezdrátový termostat (RDZ100ZB nebo RDZ101ZB)
 • Pohony radiátorových ventilů
 • Spínací jednotka (pokud je instalován RDZ101ZB)

Regulace prostorové teploty a řízení kotle:

 • Všechny nebo některé radiátory jsou vybaveny pohonem radiátorových ventilů, kromě těch v referenční místnosti.

Varianty provedení:

 • Kotel je ovládán přímo drátovým provedením termostatu (RDZ100ZB). V tomto případě nemohou radiátorové pohony přímo požadovat teplo z kotle. Kotel je řízen pouze podle potřeby tepla v referenční místnosti.
 • V případě bezdrátového termostatu (RDZ101ZB) je kotel ovládán spínací jednotkou.
  • Pokud je spínací jednotka v mobilní aplikaci nakonfigurována jako spínací jednotka termostatu, je kotel řízen podle potřeby tepla v referenční místnosti.
  • V případě bezdrátového termostatu (RDZ101ZB), ke kterému není připojena spínací jednotka nastavená jako spínací jednotka termostatu, není možnésamostatné ovládání dané místnosti.
  • Spínací jednotka dokáže řídit přípravu teplé vody na základě časových programů nastavených v mobilní aplikaci.